La poesia lírica

La poesia lírica

La poesia lírica:

La poesia lírica és el gènere literari en que l’autor expressa els seus sentiments.

Contingut: l’escriptura expressa els seus sentiments i ens mostra la seva manera d’entendre el món.

Forma: és una elaboració lingüística més gran que la dels altres gèneres literaris. Aconsegueix un efecte estèric o artìstic.

Els recursos del llenguatge poetic:

Ritme: s’aconsegueix la distribució de les síl·labes tòniques i àtones, amb les pauses i amb les repeticions.

Rima: la repetició d’uns sons a final de vers, amb un efecte de sonoritat.

Metre: la mesura dels versos crea l’efecte de musicalitat.

Figures retòriques: són tècniques expressives que permeten aconsegiur textos més elaborats. No són exclusives del llenguatge, pero el seu ús és abundant en la poesia. Conté algunes figures que permeten expressar les seves emocions amb un llenguatge ric i elaborat.

Important !

El contingut de diferents verbs dìona lloc al poema.

Pàgines web per consultar :

http://www.musicadepoetes.cat/